This is a free Purot.net wiki
  • View:

Someohjeita

Sosiaalisen median ohjeistuksia

Reilun somen säännöt http://etiikka.fi/some/reilun-somen-saannot/

Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset

Eettinen koodisto PING Ethics http://pingethics.fi/fi/ping-ethics/

Sosiaalinenmedia.org - someohjeistuksia http://wiki.eoppimiskeskus.fi/display/someorg/Some-ohjeistuksia

Löydy – Brändää itsesi verkossa kertoo konkreettisesti ja kattavasti, mitä jokaisen tietotyötä tekevän on syytä tietää työ- ja vapaa-ajan verkkoelämän yhteensovittamisesta.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.