This is a free Purot.net wiki
 • View:

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media

Wikipedian määritys sosiaalisesta mediasta 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media

Sosiaalisen median mahdollisuudet omassa ja organisaation toiminnassa

 1. Nopeuttaa tiedonkulkua
 2. Helpottaa tiedonhakua
 3. Avoimella viestinnällä annetaan mahdollisuus olla mukana, kysyä, kyseenalaistaa, jakaa, vaikuttaa, osallistua ja osallistaa
 4. Säästää aikaa organisaatiossa
 5. Säästää rahaa organisaatiossa
 6. Säästää vaivaa organisaatiossa
 7. Tuo rahaa organisaatiolle
 8. Lisää myyntiä
 9. Antaa enemmän tiedotus- ja markkinointikanavia käyttöön
 10. Antaa uusia tiedotuksen ja markkinoinnin menetelmiä käyttöön
 11. Voi säästää markkinointikustannuksissa
 12. Mahdollistaa asiakkaan mielipiteen kuuntelemisen esim. tuotekehityksessä (ideoita asiakkaalta)
 13. Tehostaa reaaliaikaisen asiakaspalautteen vastaanottamista
 14. Luo suoran ja kaksisuuntaisen vaikutuskanavan asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin
 15. Tuo uusia asiakkaita, sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita
 16. Luo uusia osallistumisen mahdollisuuksia, esim. asiakastilaisuudet verkossa ja livestriimaukset
 17. Tekee organisaation toiminnan näkyväksi
 18. Vähentää pidemmällä aikavälillä turhia informaatiokatkoksia
 19. Siirtää hiljaista tietoa näkyville, esim. perehdytysprosessin wikiin pois sähköposteista
 20. Tuo uusia mahdollisuuksia oppimiseen ja perehdyttämiseen
 21. Mahdollistaa jaetun asiantuntijuuden
 22. Tuo näkyviin tiimin jäsenten erilaisia taitoja ja tietoja, joita voi yhdistää
 23. Voi jakaa elämyksiä, oivalluksia ja ideoita
 24. Luo organisaatiolle uusia verkostoja
 25. Auttaa ylläpitämään organisaation olemassaolevia verkostoja
 26. Antaa mahdollisuuden luovuuden ilmaisulle
 27. Mahdollistaa ideoiden keräämisen organisaatiossa
 28. Luo innostusta ja organisaatiossa innostamista
 29. Tehostaa sisäistä ja ulkoista viestintää
 30. Mahdollistaa yhteistyöskentelyn ja yhteistuotannot
 31. Tuo tiimityöskentelyyn tehokkuutta
 32. Säästää matkustuskuluissa
 33. Vähentää byrokratiaa
 34. Tehostaa organisointia
 35. Jokainen organisaation blogikirjoitus ja wikisivun täydentäminen lisää 
  organisaation omaisuutta
 36. Vähentää sähköpostin käyttöä
 37. Parantaa työilmapiiriä
 38. Lisää sisäisen motivaation määrää työssä
 39. Nopeuttaa ja helpottaa tapahtumien suunnittelua
 40. Nopeuttaa asiakaspalvelua
 41. Tekee näkyväksi kaikkien työn
 42. Antaa rekrytoinnille uusia kanavia ja keinoja
 43. Vähentää turhaa työtä
 44. Rakentaa ja kehittää organisaation brändiä
 45. Vahvistaa asiakasuskollisuutta
 46. Antaa mahdollisuuden oppia asiakkaista ja yhteistyökumppaneista enemmän
 47. Tehostaa tulevien trendien ja kehitysnäkymien huomaamista
 48. Mahdollistaa nopean reagoinnin ajankohtaisiin ilmiöihin ja kohderyhmän viesteihin
 49. Löytää tietoa kilpailijoista
 50. Lisää ihmisten tavoitettavuutta ajasta ja paikasta riippumatta
 51. Voi luoda voimaantuneen työyhteisön
 52. Tukee lähityötä ja etäosallistumista
 53. Voi tehdä vaikutusviestintää
 54. Voi muuttaa maailmaa

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.