This is a free Purot.net wiki
  • View:

Liekeissä! johtajuusvalmennus

Liekeissä! -johtajuusvalmennus

Tervetuloa mukaan Liekeissä! -Johtajuusvalmennukseen! Valmennus on uuden opetussuunnitelman hengen mukainen osallistava, innostava ja osallistujien osaamista arvostava kokonaisuus. 

Sosiaalisessa mediassa käytämme seuraavia kanavia:

Valmennuksen lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan muutos, viestinnän haasteet ja digitalisaation jatkuvasti kehittyvä rooli. 

Valmennuksen vetäjä Anna-Mari Jaatinen on toiminut rehtorina ja koulukulttuurin kehittäjänä vuodesta 2004. Anna-Mari Jaatinen on visualisoinut omakohtaiseen tulevaisuuden koulukulttuurin johtamis- ja kehittämistyöhön sekä kokemukseen perustuen Luovan Tulen Mallin (2010).

Luovan Tulen Mallin toimintakulttuurin kehittämistyössä avaintekijöinä korostuvat yhteisöllisyys, luovuus, ongelmanratkaisutaidot, kriittinen ajattelu, sosiaaliset taidot sekä innostus. Polttopuina eli kapasiteettinäkökulmina ovat arvot, johtaminen, oppiva yhteisö, luova opetussuunnitelma, arviointi sekä digitalisaatio. Keskiöön nousevat myös verkostoitumistaidot sekä oppimiskäsityksen kokonaisvaltaisuus. Opetusalan johdon toimintakulttuurin kehittämisen valmennuskokonaisuus toteutetaan Luovan Tulen Mallia käyttäen.

Valmennusjakso vuonna 2017 talvella ja keväällä on kestoltaan viisi kuukautta, ja se jakautuu viiteen lähipäivään ja kahteen seurantapäivään, jotka toteutetaan puolen vuoden välein koulutusjakson lopusta. Koulutusjakso alkaa lähtötasoarvioinnilla ja päättyy loppuarviointiin. Lähipäivät ovat perjantaisin:
20.1.2017 
17.2.2017 
17.3.2017
28.4.2017 
19.5.2017

Valmennus etenee Luovan Tulen Mallin polttopuiden teemoittamissa sykleissä. Päävalmentajana toimii Anna-Mari Jaatinen ja valmennusryhmän luennoitsijoina toimivat Suomen huippuosaajat. Jokaiseen valmennuskertaan on valittu teeman mukainen innoittaja. Mukana ovat Pasi Mattila, Nina Halonen, Cristina Andersson, Pauliina Mäkelä, Anne-Mari Saarensilta, Leena-Maija Otala, Antti Joensuu, Walid el Cheik, Leena Liusvaara, Milja Mäntynen, Kristiina Kumpulainen, Najat Ouakrim-Soivio, Saku Tuominen ja Matti Aarnio.

Twitter

Twitter

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.